Jest to symbol zastępczy subdomeny listyznaszegosadu.netgenes.pl